Notice & News

12. [NEWS] ประกาศ รับสมัครงาน admin 2016.08.04

ประกาศ
รับสมัครงาน
1.เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว.     4ตำแหน่ง
2.แม่บ้าน.          2ตำแหน่ง
3.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. 2ตำแหน่

Prev open beta service
Next วันแม่ โปรโมชั่นฟรี EVENT
To Top